ตั๋วซุปเปอร์เออรี่เบิร์ด
เริ่มจำหน่ายวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑
ALL ACCESS PASS (Thai)
ตั๋วชุด ALL ACCESS PASS ๓ วัน (สำหรับงาน Opening, Main Party and Closing Party และงาน Pool Party เลือกไปได้ ๑ งาน BIG OASIS (Bear Pool Party) หรือ Oasis (Boy Pool Party)


ราคา ๕,๘๐๐ บาท
(ประหยัดกว่าราคาหน้างาน ๓,๐๐๐ บาท)
หมายเหตุ: สำหรับคนไทยที่ต้องการซื้อตั๋ววีไอพี ขอให้ดูราคาได้จากหน้าตั๋วต่างชาติ
NIGHT PARTY ONLY (THAI)
ตั๋วชุด NIGHT PARTY ONLY ๓ วัน (สำหรับงาน Opening, Main and Closing Party ไม่รวมงาน Pool Party)


ราคา ๔,๒๐๐ บาท
(ประหยัดกว่าราคาหน้างาน ๑,๘๐๐ บาท)
หมายเหตุ: สำหรับคนไทยที่ต้องการซื้อตั๋ววีไอพี ขอให้ดูราคาได้จากหน้าตั๋วต่างชาติ
POOL PARTY (THAI)
ตั๋วงาน Pool Party (เลือกไปได้ 1 งาน)


ราคา ๑,๖๐๐ บาท
BIG OASIS (Bear Pool Party) ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ ถึง ๑๙.๐๐ น.
Oasis (Boy Pool Party) ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ ถึง ๑๙.๐๐ น.
SUPER EARLY BIRD สำหรับคนไทย
แฟนๆคนไทยทุกคนโปรดทราบ ตั๋ว Super Early Bird เปิดให้จับจองล่วงหน้า เริ่มวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2561 ที่เดียวเท่านั้น ที่ร้านโคกูมะ คาแฟ่ KOGUMA KAFE' บีทีเอส ศาลาแดง ปากซอยธนิยะ เวลาจำหน่าย จ-ศ 11.00-21.00 น. ส-อา 15.00-21.00 น. โทรศัพท์ 02-6328822 (ร้านปิด วันที่ 10-18 ธันวาคม 2560 และปิดช่วงเทศกาลปีใหม่ วันที่ 31 ธ.ค. 2560 - 1 ม.ค. 2561) ไม่มีจำหน่ายทางออนไลน์

หมายเหตุ
 1. สำหรับคนไทยที่ ซื้อตั๋ว Super Early Bird ในช่วงนี้จะได้รับเป็นใบจองตั๋วล่วงหน้า และสามารถมารับตั๋วได้ หลังจากวันที่ 5 มกราคม 2561 จนถึง 31 มกราคม 2561
 2. ใบรับจองนี้ไม่ใช่ตั๋วสำหรับเข้างาน ลูกค้าต้องมารับตั๋วพลาสติกตัวจริงเพื่อเข้างานสงกรานต์ 12 ภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อ 1
 3. ตั๋วคนไทยไม่สามารถโอนให้ต่างชาติใช้ได้ ตั๋วคนไทยเป็นตั๋วสำหรับคนไทยที่ถือบัตรประชาชนคนไทยเท่านั้น และไม่มีตั๋วราคาพิเศษ สำหรับคนไทยชนิดวีไอพี หากต้องการตั๋ววีไอพี ในช่วงเวลา Super Early Bird สามารถซื้อได้ทางออนไลน์เท่านั้น
ตั๋วเออรี่เบิร์ด
เริ่มจำหน่ายวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ALL ACCESS PASS (Thai)
ตั๋วชุด ALL ACCESS PASS ๓ วัน (สำหรับงาน Opening, Main Party and Closing Party และงาน Pool Party เลือกไปได้ ๑ งาน BIG OASIS (Bear Pool Party) หรือ Oasis (Boy Pool Party)


ราคา ๖,๘๐๐ บาท
(ประหยัดกว่าราคาหน้างาน ๒,๐๐๐ บาท)
หมายเหตุ: สำหรับคนไทยที่ต้องการซื้อตั๋ววีไอพี ขอให้ดูราคาได้จากหน้าตั๋วต่างชาติ
NIGHT PARTY ONLY (THAI)
ตั๋วชุด NIGHT PARTY ONLY ๓ วัน (สำหรับงาน Opening, Main and Closing Party ไม่รวมงาน Pool Party)


ราคา ๔,๘๐๐ บาท
(ประหยัดกว่าราคาหน้างาน ๑,๒๐๐ บาท)
หมายเหตุ: สำหรับคนไทยที่ต้องการซื้อตั๋ววีไอพี ขอให้ดูราคาได้จากหน้าตั๋วต่างชาติ
POOL PARTY (THAI)
ตั๋วงาน Pool Party (เลือกไปได้ 1 งาน)


ราคา ๒,๐๐๐ บาท
BIG OASIS (Bear Pool Party) ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ ถึง ๑๙.๐๐ น.
Oasis (Boy Pool Party) ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ ถึง ๑๙.๐๐ น.


ตั๋วแอดวานซ์
เริ่มจำหน่ายวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑
ALL ACCESS PASS (Thai)
ตั๋วชุด ALL ACCESS PASS ๓ วัน (สำหรับงาน Opening, Main Party and Closing Party และงาน Pool Party เลือกไปได้ ๑ งาน BIG OASIS (Bear Pool Party) หรือ Oasis (Boy Pool Party)


ราคา ๗,๘๐๐ บาท
(ประหยัดกว่าราคาหน้างาน ๑,๐๐๐ บาท)
หมายเหตุ: สำหรับคนไทยที่ต้องการซื้อตั๋ววีไอพี ขอให้ดูราคาได้จากหน้าตั๋วต่างชาติ
NIGHT PARTY ONLY (THAI)
ตั๋วชุด NIGHT PARTY ONLY ๓ วัน (สำหรับงาน Opening, Main and Closing Party ไม่รวมงาน Pool Party)


ราคา ๕,๔๐๐ บาท
(ประหยัดกว่าราคาหน้างาน ๙๐๐ บาท)
หมายเหตุ: สำหรับคนไทยที่ต้องการซื้อตั๋ววีไอพี ขอให้ดูราคาได้จากหน้าตั๋วต่างชาติ
POOL PARTY (THAI)
ตั๋วงาน Pool Party (เลือกไปได้ 1 งาน)


ราคา ๒,๔๐๐ บาท
BIG OASIS (Bear Pool Party) ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ ถึง ๑๙.๐๐ น.
Oasis (Boy Pool Party) ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ ถึง ๑๙.๐๐ น.
AT DOOR PRICE
ตั๋วแยกวัน มีจำหน่ายที่หน้างานเท่านั้น
Opening Party วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑
๒,๐๐๐ บาท
Main Party วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑
๒,๐๐๐ บาท
Closing Party วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑
๒,๐๐๐ บาท
ตั๋วงาน POOL PARTY
Big Oasis (Bear Pool Party) ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ ถึง ๑๙.๐๐ น
๒,๘๐๐ บาท
Oasis (Boy Pool Party) ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ ถึง ๑๙.๐๐ น.
๒,๘๐๐ บาท
สถานที่จำหน่ายตั๋วล่วงหน้า
Thai Ticket Major

 • บริเวณชั้น ๕ พารากอนซินิเพล๊กซ์ (หน้าร้านสตาร์บัค)
  ศูนย์การค้าสยามพารากอน เปิดบริการทุกวัน ๑๐.๐๐ ถึง ๒๐.๐๐ น.
  โทร ๐๒ ๒๖๒ ๓๔๕๖
 • เซ็นทรัลชิดลม บริเวณชั้น ๓ ข้าง Western Union เปิดบริการทุกวัน ๑๐.๐๐ ถึง ๒๐.๐๐ น

Koguma Kafé

ก่อนถึงซอยธนิยะ C35 ถนนสีลม ใกล้ตึกญาดา (บีทีเอสศาลาแดง Exit ๓)
โทร ๐๒ ๖๓๒ ๘๘๒๒


เงื่อนไขการเข้างาน
 • จีเซอร์คิทไม่รับผิดชอบหากตั๋วที่ซื้อไปแล้วเกิดการสูญหาย
 • คนไทยที่มีอายุตั้งแต่ ๒๐ ปีขึ้นไป และต้องแสดงบัตรประชาชนก่อนเข้างานพร้อมกับตั๋วราคาพิเศษ
 • ไม่นำสิ่งเสพติดใดๆ เข้ามาในบริเวณงาน
 • ห้ามนำเอาอาวุธ หรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆเข้างาน ผู้จัดงานมีสิทธิ์ในการตรวจค้นก่อนเข้างาน
 • ไม่อนุญาติให้นำเอากล้องถ่ายภาพหรือวีดีโอถ่ายภาพเข้ามาในงาน
 • ตั๋วที่ซื้อแล้วไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ และตั๋วจะต้องซื้อจากสถานที่จำหน่ายตั๋วที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเท่านั้น ตั๋วปลอมจะไม่สามารถ นำมาเข้างานได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ
 • ผู้จัดงานมีสิทธิ์ ที่จะอนุญาต หรือไม่อนุญาตให้ผู้ใดเข้างาน
 • ปาร์ตี้ สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้ อันเนื่องมาจากสาเหตุสุดวิสัย เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยพิบัติ